ကျောင်းပြင်ပလေ့လာသင်ကြားရေး – National Landmark

ကျောင်းပြင်ပလေ့လာသင်ကြားရေး

  • ကျောင်းပြင်ပလေ့လာသင်ကြားရေး

ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်းများ ၊ မိဘမဲ့ ပရဟိတကျောင်းများ ၊ မျက်မမြင်ကျောင်းများနှင့် အခြားသောပရဟိတ ကျောင်းများအတွက် အခမဲ့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပြီး အခြားသော တက္ကသိုလ်များ ၊ စာသင်ကျောင်းများနှင့် အသင်းအဖွဲ့များအတွက် အထူးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ကျောင်းပြင်ပလေ့လာရေးအနေဖြင့် လာရောက်လေ့လာလိုသော ကျောင်းများအနေဖြင့် (၂)ရက်ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး လျှော့ပေါ့သောနှုန်းထားများကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် ကြိုတင်၍အကြောင်းကြားလိုပါက BOOK a LEARNING ကိုနှိပ်ပြီး ဖောင်ဖြည့်လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၀၄၈၂၀၁ သို့မဟုတ် education@nationallandmarksgarden.com ကို အီးမေးလ်ပို့၍ လည်း ဆက်သွယ်နိုင် အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။

Copyright 2018. All rights reserved.