ရခိုင်ပြည်နယ် – National Landmark

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရခိုင်ပြည်နယ်ပြကွက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ထင်ရှားသော အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးအား ၁ : ၅ အချိုးဖြင့် မန္တလေးတိုင်းပြကွက်နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြကွက်တို့အနီးတွင် ဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။

သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီး

-           မူလ                  ၈၃’ ပေ

-           ဆောက်လုပ်      ၁၆’ ပေ

-           အချိုး                ၁ : ၅

RELATED LANDMARKS

Copyright 2018. All rights reserved.