ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး – National Landmark

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ်၏ ရန်ကုန်တိုင်းပြကွက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၏ အထင်ကရနေရာများဖြစ်သော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်နှင့် မြို့တော်ခန်းမတို့၏ ပုံစံတူအဆောက်အဦများကို ကရင်ပြည်နယ်ပြကွက်နှင့် မွန်ပြည်နယ်ပြကွက်တို့ အနီး၌ ဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားပြကွက်မှာ ၁ : ၁၈ အချိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မြို့တော်ခန်းမ ပုံစံတူအဆောက်အဦးကို ၁  : ၈ အချိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။

ရွှေတိဂုံစေတီတော်

-           မူလ                 ၃၂၆’ ပေ

-           ဆောက်လုပ်     ၁၈’ ပေ

-           အချိုး                ၁ : ၁၈

မြို့တော်ခန်းမ

-           မူလ                 ၅၀၀’ ပေ × ၂၆၀’  ပေ × ၇၂’ ပေ

-           ဆောက်လုပ်     ၆၂.၅’ ပေ × ၃၂.၅’ ပေ × ၉’ ပေ

-           အချိုး                ၁ : ၈

RELATED LANDMARKS

Copyright 2018. All rights reserved.