ရှမ်းပြည်နယ် – National Landmark

ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ်၏အထင်ကရအထိမ်းအမှတ်များအဖြစ် အင်းလေးကန်နှင့် ဖောင်တော်ဦးစေတီ၊ ဂုတ်ထိပ်တံတား၊ ပင်းတယရွှေဥ မင်လှိုဏ်ဂူတို့၏ ပုံတူအဆောက်အဦများကို ကယားပြည်နယ်ပြကွက်အနီးတွင် လှပစွာဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။ အင်းလေးကန်ပုံတူကို၁ :၃၆၆၀၀အချိုးဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီး ဖောင်တော်ဦးစေတီအဆောက်အဦးကို ၁ :၇အချိုးဖြင့် ဆောက် လုပ်ထားပါသည်။ ဂုတ်ထိပ်တံတားပြကွက်သည်၁ :၁၁၃အချိုးဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြသထားပြီး ပင်းတယရွှေဥမင်လှိုဏ်ဂူကို၁ : ၆ အချိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။

RELATED LANDMARKS

Copyright 2018. All rights reserved.