ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး – National Landmark

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပြကွက်တွင် ချောင်းသာကမ်းခြေပြကွက်ကို ရေပြင်ဧရိယာ ၉၈၆၀၀ စတုရန်းပေနှင့် ရေအနက် ၄ပေ ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားပြီး မော်တင်စွန်းဘုရား၏ ပုံတူအဆောက်အဦကို ၁ : ၁၈ အချိုးဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြသထားပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးပြကွက်သည် မွန်ပြည်နယ်ပြကွက်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပြကွက်အနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။

ချောင်းသာကမ်းခြေ

-           ဆောက်လုပ်       အလျား ၇၅၀’ ပေ ၊ ရေအနက် ၄’ ပေ

-           ၉၈၆၀၀ စတုရန်းပေ

မော်တင်စွန်းဘုရား

-           မူလ                  ၈၉’ ပေ ၉’’  လက်မ

-           ဆောက်လုပ်       ၅’ ပေ

-           အချိုး                 ၁ : ၁၈

RELATED LANDMARKS

Copyright 2018. All rights reserved.